Acesta a fost fiul lui Aaron, şi al doilea în rang între marii preoţi ai poporului lui Israel. El 1-a ajutat pe Moise să numere poporul lui Israel, şi pe Isus al lui Navi să împartă Pămîntul Făgăduinţei celor Douăsprezece Seminţii. El a păzit cu credinţă Cortul Mărturiei la Silo şi s-a săvîrşit către Domnul cu pace. Pomenirea Sfintei Icoane făcătoare de minuni a Maicii Domnului, de la Kaluga.
Back

PayPal