Acest Sfînt Tadeu a fost unul dintre Cei Saptezeci de Apostoli mai Mici, iar nu Sfîntul Apostol Tadeu dintre Cei Doisprezece Apostoli Mari. Sfîntul Tadeu acesta 1-a cunoscut mai întîi pe Sfîntul Botezator loan si s-a botezat din mîna lui; apoi, L-a aflat pe Domnul si I-a urmat Lui. Domnul Hristos 1-a numarat printre Cei Saptezeci de Apostoli mai Mici alesi de El, pe care i-a trimis însusi la propovaduire, doi cîte doi, înaintea Fetei Lui (Luca 10: 1). Dupa slavita Lui înviere si înaltare, Domnul L-a trimis pe Tadeu la Edessa, care era chiar locul de nastere al lui Tadeu, dupa fagaduinta pe care i-o daduse Regelui Avgar cînd i-a trimis si Sfînta Mahrama, adica al Lui Chip nefacut de mîini omenesti (vezi pomenirea la 16 august). Sarutînd atunci Sfînta Mahrama, Avgar s-a vindecat cu totuul de lepra ce-i cuprinsese tot trupul, afara de un mic loc pe fata. Cînd Sfîntul Tadeu apostolul a ajuns la curtea lui Avgar dupa fagaduinta Domnului, el a avut din partea Regelui o primire rasunatoare si princiara. Apostolul lui Hristos 1-a învatat pe Avgar deplin credinta crestina si i-a facut Sfîntul Botez. Iesind din apele Sfîntului Botez, regele Avgar a iesit cu desavîrsire curatat, inclusiv fara mica pata de lepra care îi mai ramasese pe fata. Slavindu-L pe Dumnezeu, Avgar a hotarît ca tot poporul lui trbuie sa primeasca învatatura Sfintei si Dumnezeiestii credinte celei mîntuitoare, si cu rîvna si evlavie sa îl slaveasca pe Unul Adevaratul Dumnezeu. Pentru aceasta el i-a chemat de fata pe cei dintîi si cei mai nobili cetateni ai sai, spre a asculta cu totii, împreuna, învatatura cea mîntuitoare despre Hristos din gura Apostolului Lui, Tadeu. Ascultînd cuvintele Apostolului, si vazîndu1 pe regele lor vindecat de cumplita lepra cu desavîrsire, poporul cel ales al lui Avgar a lepadat idolatria si toata necurata lor veche vietuire, au îmbratisat Credinta Crestina si s-au botezat întru ea. Asa s-a luminat atunci cu Hristos întreaga cetate a Edessei. Regele Avgar a adus atunci mult aur pe care 1-a pus la picioarele Sfîntului apostol Tadeu, dar Tadeu i-a zis: „Din moment ce al nostru aur mostenit de la parinti 1-am lepadat pentru Hristos, cum dar ne vom împovara cu aur strain?" Simtul Apostol Tadeu a predicat Sfînta Evanghelie a Domnului lisus Hristos în toata Siria si Fenicia. El s-a mutat catre Domnul în cetatea Feniciei, Beirut.
Back

PayPal