Samuel a fost cel de al cincisprezecelea si ultimul dintre Judecatorii poporului lui Israel. El a trait cu unsprezece veacuri mai înainte de Hristos. Samuel s-a nascut din tribul lui Levi, din parintii Elkanah [Elcana] si Hannah [Ana], la locul numit Ramatha [Rama, Arimathea], unde peste multe veacuri avea sa se nasca losif cel din Arimathea, care L-a înmormîntat pe Domnul Hristos. Cu rugaciunea si cu lacrimile cele de multi ani, vîrstnica si stearpa Ana a cerut de la Dumnezeu prunc de parte barbateasca, spre a îl afierosi Domnului. Domnul i-a ascultat rugaciunea si i 1-a daruit pe Samuel. Ea si-a tinut cuvîntul si, dupa ce a întarcat pruncul la vîrsta lui de trei ani, 1-a adus si 1-a daruit la templul Domnului. Locuind lînga Chivotul Legii care atunci se afla la Silo, copilul Samuel, în anul al doisprezecelea al vietii lui, a avut descoperire de la Dumnezeu despre pedepsele ce aveau sa cada asupra casei marelui preot Eli din pricina depravarii si desfrîului fiilor acestuia, Hophni si Phineas [Ofhi si Finees]. Descoperirea s-a împlinit în curînd, caci filistinii i-au robit pe israeliti, i-au ucis pe amîndoi fiii lui Eli si au pus mîna pe Arca Legamîntului [Chivotul Legii]. Cînd trimisul i-a adus lui Eli aceasta cumplita veste, el a cazut la pamînt mort, întru al nouazeci si optulea an al vietii lui. Acelasi lucru s-a întîmplat si cu nora lui, sotia lui Finees. Timp de douazeci de ani au ramas poporul lui Israel robi la filisteni. Dupa aceea, Dumnezeu 1-a trimis pe Samuel înaintea poporului ca sa îi predice pocainta, ca acestia sa se pocaiasca si sa le para rau de pacatele lor, daca vor sa scape de sub robia idolatrilor si pagînilor filisteni. Poporul s-a pocait, a lepadat idolii filistenilor si au început a umbla în caile Domnului Dumnezeu, recunoscînd în Samuel pre prorocul, preotul si judecatorul Domnului. Samuel atunci a alcatuit o armata cu care a pornit împotriva filistenilor. Cu ajutorul lui Dumnezeu, el a semanat panica, deruta si groaza în armata dusmana, a învins-o si 1-a eliberat pe Israel. Dupa acestea, Samuel a judecat cu pace poporul lui Dumnezeu pîna la batrîneti adînci. Vazîndu-1 de acum batrîn, poporul i-a cerut sa le puna un rege care sa ramîna în urma lui. Zadarnic a încercat Samuel sa întoarca poporul de la o asemenea nelegiuire, zadarnic le-a aratat ca Domnul Dumnezeu este regele lor care este cu ei în toate zilele si în vesnicie, Viu în veci, si puternic sa-i calauzeasca fara îndoiala. Poporul a insistat cu înacapatînare sa fie asigurat cu un rege dupa moartea lui Samuel. Desi cu adevarat lucrul acesta L-a scîrbit pe Dumnezeu, El i-a zis lui Samuel sa unga acestui popor îndaratnic rege pe Saul, care era fiul lui Kis din tribul lui Veniamin. Saul nu a fost decît putin timp rege în Israel, caci Dumnezeu 1-a lepadat de la fata Lui, din pricina obrazniciei si neascultarii lui. Domnul apoi i-a poruncit lui Samuel sa îl unga Rege în Israel pe David, fiul lui lesei, înaintea mortii lui, Samuel a adunat la sine tot poporul si s-a despartit de ei. Cînd a murit, tot poporul 1-a plîns, apoi 1-a luat si 1-a îngropat cu cinste în pamîntul casei lui din Rama.
Back

PayPal