Acest sfînt Alexandru a fost de neam slav. Tînăr de optsprezece ani fiind şi soldat
în armata imperială a lui Maximilian, el a refuzat să execute porunca împăratului
de a da onorul statuilor Romane. De aceea el a fost predat Căpitanului Tiberian,
care avea sarcina fie de a-1 convinge pe Alexandru să se lepede de Hristos, fie să-1
tortureze pentru aceasta, şi chiar să-1 omoare. Cum toată munca de convingere a
lui Tiberian a fost zadarnică, Tiberian 1-a luat pe Alexandru cu sine prin
Macedonia, cu destinaţia Constantinopole, unde avea de îndeplinit o misiune.
Alexandru a fost torturat cu curzime prin fiecare cetate prin care au trecut, dar tot
în fiecare cetate veneau la acel loc unde era el chinuit mulţime de creştini, cerîndui
binecuvîntarea şi întărindu-1 în mucenicia lui. Pimenia, maica lui, 1-a urmat de-a
lungul întregului calvar, în timpul acestui cumplit periplu, lui Alexandru de mai
multe ori i s-a înfăţişat un înger al Domnului, care îi vindeca rănile şi îl întărea. La
locul numit Carasura, mucenicul a făcut o minune cu rugăciunea: biruindu-se de
sete, atît el cît şi escorta lui, el a făcut să curgă fîntînă de apă rece în pămînt uscat.
Pe malul Rîului Erghina, Tiberian a poruncit călăului să-1 decapteze pe Alexandru
şi să-i arunce trupul în apă. Cînd acesta a ridicat securea deasupra capului lui
Alexandru, a văzut îngerii luminoşi care îl înconjurau pre mucenicul. De spaimă
călăului i-a căzut mîna în jos. Alexandru 1-a întrebat pe călău de ce i-a căzut mîna
în jos, iar călăul a răspuns că deoarece a văzut nişte tineri luminoşi stînd în jurul
lui. Dorind cu sete moartea şi mergerea la Hristos, Alexandru s-a rugat lui
Dumnezeu ca să-i îndepărteze pe îngeri din jurul lui, astfel încît călăul să nu se
mai sperie, şi să-1 poată omorî. Aşa şi-a îndeplinit acel călău misiunea, la anul
298. Pimenia a scos din ape trupul fiului ei şi 1-a îngropat cu cinste. La
mormîntul acestui tînăr mucenic s-au lucrat multe vindecări. La scurt timp după
martiriul lui, Alexandru s-a înfăţişat în vedenie maicii sale şi i-a vestit că în scurt
timp Domnul o va chema şi pe ea la Sine.
Back

PayPal