Iacov a fost feciorul lui Zevedei, fratele lui loan si unul dintre cei Doisprezece Apostoli. La chemarea Stapînului Hristos lacov a parasit mreaja lui de pescar si pe tatal sau si, împreuna cu fratele lui loan au urmat fara preget chemarii Mîntuitorului. El era unul din acea treime de apostoli în fata carora Domnul a descoperit cele mai mari minuni, caci în fata lor S-a schimbat la fata pe Muntele Thavor, si lor le-a fost dat sa fie martorii agoniei Lui din Gradina Ghetsimani, mai înainte de Patima Lui. Dupa Pogorîrea Sfîntului Duh, Sfîntul Apostol Iacov a predicat Evanghelia în mai multe locuri, calatorind pîna în Spania. Dupa ce s-a întors din Spania, iudeii au început sa se certe cu el din pricina interpretarii Sfintei Scripturi, dar nici unul dintre ei nu a putut sa-i stea împotriva, nici macar un anume vrajitor, Hermoghenes. Hermoghenes si discipolul lui, Filip, au fost învinsi de puterea adevarului predicarii lui lacov, si binevoind Domnul, amîndoi au venit la Sfîntul Botez. Dar iudeii nu s-au lasat, ci 1-au clevetit pe apostol înaintea lui Irod, înduplecîndu-1 pe un anume losia sa îl atace pe fata pe lacov. Dar losia, vazînd purtarea nobila si curajoasa a apostolului, si ascultînd predica lui cea limpede care arata fara putinta de tagada adevarul, s-a pocait si a crezut în Hristos. Cînd lacov a fost osîndit la moarte, acest losia a fost osîndit si el împreuna cu apostolul. Pe drum înspre locul de ucidere, losia îl ruga cu lacrimi pe Apostolul lacov sa îl ierte pentru atacurile lui josnice si mîrsave la care îl înduplecasera iudeii. Apostolul 1-a îmbratisat si 1-a sarutat si i-a zis: „Pace tie si deplina iertare!" Amîndoi si-au plecat capetele sub sabie, si murind s-au înaltat la Domnul, pe Carele L-au iubit si Caruia I-au slujit. Sfîntul Apostol Iacov a luat cununa muceniciei la Ierusalim, în anul 45. Trupul lui a fost mutat în Spania, unde la sfintele lui moaste se lucreaza minuni pîna în ziua de astazi.
Back

PayPal