în veacul al saselea, la doua sute de ani dupa ce Sfînta Nina luminatoarea Armeniei predicase Evanghelia în Georgia, s-a aratat lui loan, nevoitorului din Antiohia, însasi Sfînta, Preacurata de Dumnezeu Nascatoarea si Pururea Fecioara Maria: ea i-a poruncit sa îsi aleaga doisprezece ucenici si sa mearga în Georgia spre a întari acolo poporul în Credinta Crestina. Nevoitorul loan antiohianul a pornit imediat la fapta, dupa aceasta dumnezeiasca aratare. Sosind în Georgia, acesti sfinti parinti misionari au fost întîmpinati cu cinste de regele Georgiei si de Catholicosul Eulalie, ei începînd imediat cu multa dumnezeiasca rînva predicarea lor. Poporul se aduna în jurul lor cu sutele, iar sfintii îi povatuiau în Sfînta Credinta cu întelepciune mare si cu mari minuni. Capetenia acestor iubitori de Hristos parinti era Sfîntul loan Zedazeni, iar numele ucenicilor lor sînt: Aviv, Antonie, David, Zenon, Tadeu, lesei, Isidor, losif, Mihail, Pyrrhus, Stefan si Sio. Cu rîvna apostolica acestia cu totii au întarit credinta crestina în Georgia, au întemeiat mînastiri, si au lasat dupa ei multime de fii duhovnicesti care sa duca mai departe faclia credintei si lumina învataturii. Ei s-au învrednicit astfel de slava mare în ceruri si putere pe pamînt.
PayPal