Cînd judecatorul îl silea pe Pasicrate sa ajuca jertfe idolilor (asa cum îl silise si pe fratele mucenicului, Papianus, care cazuse de la Hristos din pricina gorazei de chinuri), Pasicrate si-a pus mîna în foc si a strigat: „Trupul muritor este si se arde de foc, dar sufletul nemuritor este si focul acesta nu-1 simte!" Maica lui era lînga el si îl întarea, sustinîndu-1 sa îndure pîna la sfîrsit. El a fost omorît prin taierea capului împreuna cu Valentin, amîndoi stramutîndu-se la locasurile cele ceresti la anul 228.
Back

PayPal