Pavel s-a nascut la Tarsus si era din semintia lui Veniamin. La început el s-a numit Saul. El a studiat cu marele Gamaliil, si era fariseu si prigonitor al crestinilor. El sa convertit prin minune mare la Credinta în Hristos, prin lucrarea nemijlocita a Mîntuitorului însusi. El S-a înfatisat înaintea lui Saul pe drumul Damascului, pe cînd Saul pornea catre acea cetate ca sa-i prigoneasca pe crestini. Saul s-a botezat de mîinile sfîntului apostol Anania, s-a numit Pavel din botezul crestin, si s-a numarat printre slujitorii celor Doisprezece Apostoli Mari. Cu rîvna de foc Pavel a predicat Evanghelia pretutindeni, de la marginile Arabiei si pîna în Spania, printre Iudei si printre neamuri, primind de aceea si supranumele Apostolul Neamurilor. Cu cît încercarile prin care trecea erau mai cumplite, cu atît mai mare si mai suprafireasca era si rabdarea lui. De-a lungul tuturor anilor predicarii lui, viata lui Pavel atîrna de la o zi la alta numai de un fir de par. Dar umplîndu-si zilele si noptile cu cele mai mari nevointe si suferinte pentru Hristos, bine rînduind Biserica în multe locuri, si ajungînd la o mare masura a desavîrsirii, la urma marele Pavel a putut cu adevarat zice: Nu eu, ci Hristos vietuieste în mine (Galateni 2: 20). Pavel a fost decapitat la Roma în timpul domniei dementului Nero, în aceeasi zi în care a fost ucis si Petru.
PayPal