Desi fiecare dintre cei Doisprezece Mari Apostoli ai lui Dumnezeu au zilele lor aparte de praznuire de-a lungul anului bisericesc, Biserica a rînduit anume aceasta sfînta zi ca împreuna Praznuire a Sinaxei lor, sau a sfîntului lor Sobor, între care se numara si Sfîntul Pavel. Iata numele si zilele aparte de praznuire a fiecaruia dintre cei Doisprezece Apostoli:
Petru
Andrei
lacov fiul lui Zevedeu
loan Teologul
Filip
Vartolomeu
Toma
Matei Evanghelistul
lacov Fiul lui Alfeu
Tadeu sau Iuda Fratele lui lacov
Simon Zilotul
Matias
Pavel

Să ne aducem acum aminte şi de cum şi-a încheiat viaţa lui pe pămînt fiecare dintre aceşti bărbaţi preasfinţi şi luminători ai lumii de care lumea nu a fost vrednică:

Petru a fost răstignit cu capul în jos.
Andrei a fost răstignit pe crucea în formă de X.
lacov fiul lui Zevedeu a fost decapitat.
loan Cuvîntătorul de Dumnezeu s-a odihnit în chip tainic (trupul lui nu s-a mai
găsit în mormîntul în care fusese pus).
Filip a fost răstignit.
Vartolomeu a fost răstignit, biciuit şi decapitat.
Toma a fost străpuns de cinci săgeţi.
Matei Evanghelistul a fost ars de viu.
lacov fiul lui Alfeu a fost răstignit.
Tadeu sau Iuda Fratele lui lacov a fost răstignit.
Simon Zilotul a fost răstignit.
Matias a fost bătut cu pietre şi la urmă, mort fiind, i s-a tăiat capul.
Pavel a fost decapitat.
PayPal