Acestia cu totii au luat mucenicia la Roma sub împaratul Claudius Flavius, la anul 269. Marinus si Marta au fost de neam persan, foarte bogati, care si-au vîndut toate ale lor din Persia si au mers la Roma împreuna cu fiii lor. spre a se închina la sfintele moaste ale sfintilor apostoli si ale celorlalti mucenici. Cînd împaratul i-a întrebat de ce au luat asupra lor greutatea unei asmenea departate calatorii, lepadîndu-si dumnezeii lor spre a cauta oameni morti la Roma, ei au zis: «Noi robi ai lui Hristos sîntem, si la sfintii apostoli am venit sa ne închinam, ale caror suflete sînt vesnic vii si vad fata lui Dumnezeu, puternici fiind si noua sa ne ajute.» Cyrinus a fost aruncat în rîul Tibru, de unde a fost scos de Marinus si de Marta, care 1-au îngropat cu cinste. Preotul Valentin a fost dat pe mîna comandantului Asterius care avea misiunea sa-1 înduplece pe Valentin sa se lepede de Hristos. Dar Valentin cu rugaciunea a vindecat-o pe fiica cea oarba a lui Asterius, care suferise de orbire timp de doi ani, iar apoi 1-a botezat pe însusi Asterius, cu toata casa lui. Toti acesti sfinti mucenici, în felurite chipuri, au luat mucenicia pentru Hristos, Carele i-a primit pre dînsii întru împaratia Sa cea Nemuritoare si întru vesnica bucurie.
Back

PayPal