Sfîntul Athanasie s-a nascut la Trebizond din parinti tematori de Dumnezeu. El a ramas orfan din tînara vîrsta, dar prin purtarea de grija a lui Dumnezeu un ofiter de armata 1-a luat în grija lui, aducîndu-1 la Constantinopol si îngrijindu-se de cresterea si educatia lui. Fiind smerit si blînd cu inima el s-a facut foarte iubit de cei de o vîrsta cu el. în jocurile lor de copii, ei 1-au ales pe unul sa fie împarat, pe altul sa fie general, iar pe Athanasie acesta sa fie staret, lucru care a fost ca o prorocie. Dupa ce si-a desavîrsit educatia, Athanasie (care mai înainte de a lua îngerescul chip s-a numit Avraam) s-a retras în pustia Malinos de lînga Sfîntul Munte, unde a dus viata tuturor nevointelor, sub povatuirea celui pe atunci vestit batrîn Mihail Malinos. Dorind nevointe înca si mai aspre, Sfîntul Athanasie a intrat în linistea Muntelui Athos. Curînd multi barbati, vazînd viata lui înalta, au voit sa se povatuiasca de catre el, si de aceea, adunîndu-se o fratie foarte numeroasa în Munte, Sfîntul Athanasie a fost silit sa zideasca vestita Lavra. întru aceasta 1-au ajutat mult împaratii Bizantului, mai întîi Nichifor Focas, care el însusi dupa aceea s-a facut monah, iar apoi loan Timiskes. Sfîntul Athanasie a înfruntat nenumarate ispite de la diavoli si de la oameni, pe care le-a rabdat si le-a biruit desavîrsit, ca un brav ostean al lui Hristos, cu arma blîndetii si rugaciunii neîncetate înaintea Dumnezeului Celui Viu. Plin de dumnezeiescul har, Athanasie s-a învrednicit de venirea la el a Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, care a scos minunat apa dintr-o stînca, si care i-a fagaduit ca ea va fi întotdeauna Stareta Lavrei. Cu ne vointele, cu faptele cele bune si cu rugaciunea, Athanasie a luminat obstea fratilor, facîndu-se pilda tuturor, pre toti iubindu-i ca un tata si pastor. Moartea Sfîntului Cuvios Athanasie a venit însa pe negîndite. El se afla împreuna cu alti sase frati într-un foisor nou construit al bisericii, spre a cerceta zidul care atunci se ridica. Dar zidul s-a surpat asupra lor si i-a îngropat pe toti. Asa a murit acest mare luminator al monahismului, la anul 1003. De multe ori, dupa a sa adormire, Sfîntul Athanasie s-a înfatisat înaintea fratilor lui, uneori ca sa-i mîngîie si sa-i întareasca, iar alteori ca sa-i certe.
Back

PayPal