Acest sfînt cuvios Isaia a dus viata tuturor neovintelor în pustia egipteana numita Sketis, în veacurile al cincilea si al saselea. El este pomenit în cartea Sfintilor Varsanufie si loan (Raspunsul 249 si altele) ca fiind barbat de mare sfintenie. El a scris multe învataturi pentru monahi si sihastri. Din ele insa ne-au ramas foarte putine, caci cele mai multe au fost distruse de musulmani. Sfîntul Isaia zice: „Mintea, mai înainte de a se ridica din somnul trindaviei, împreuna-vietuieste cu demonii." „Cununa tuturor faptelor bune întru aceasta sta: ca omul sa-si puna toata nadejdea în Dumnezeu, ca el sa scape la ajutorul Lui o data si pentru totdeauna din toata inima si din toata virtutea lui, ca el sa se umple de milostivire catre toti, ca el sa plînga pururea înaintea lui Dumnezeu, cerînd de la El ajutor si milostivire." Care este semnul, pentru un om, ca pacatul lui a fost iertat? „Semnul ca un anume pacat s-a iertat acesta este: ca el nu mai genereaza nici o lucrare în inima omului aceluia, care 1-a uitat într-o asemenea masura, încît în convorbiri cu altii despre pacate similare, el nu mai simte nici o aplecare catre el, ci mai curînd îl socoteste ca pe ceva total strain lui. Acesta este semnul ca pacatul i-a fost iertat desavîrsit." Rugaciunea si asceza desarte sînt pentru omul care ascunde în sine rautate fata de aproapele si dorinta de razbunare. „Vegheaza din toata puterea ta ca nu cumva sa rostesti un anumit cuvînt cu buzele, si alt cuvînt cu inima." „Cununa tuturor faptelor bune este dragostea; iar cununa tuturor patimilor este îndreptatirea de sine a pacatelor."
PayPal