Tigrius si Eutropius au fost clerici ai marelui Sfînt loan Gura de Aur, de el alesi spre hirotonie si hirotoniti, si devotati Marelui Sfînt trup si suflet. Cînd raii 1-au surghiunit pe Gura de Aur din Cetatea Constantinopolului, scotîndu-1 în chip nelegiuit din scaunul lui, în bierica catedrala a izbucnit un incendiu devastator care si-a întins limbile si a ars cu desavîrsire tocmai casele nelegiuitilor care îl surghiunisera pre acest Luminator si Dascal al Bisericii. De aceea nelegiuitii au zis ca apropiatii Simtului loan Gura de Aur au dat foc bisericii si mai ales palatelor lor. Ei nu au vazut, precum a vazut întreg poporul Constantinopolului, ca aici se afla degetul lui Dumnezeu. Ei i-au luat pe cei mai apropiati clerici ai Sfîntului, pe diaconul Tigris si pe tînarul citet Eutropius, si i-au ucis prin torturi salbatice. Acestea au fost conduse de Optatus, guvernatorul orasului, un grec nebotezat, care si-a pus toata draceasca lui rautate în a-i urmari pîna la moarte pe apropiatii lui Gura de Aur, Atletul lui Hristos. Tigrius toata viata lui tînara fusese sclavul unui om bogat. El toata viata a muncit si strîns ban cu ban ca sa ajunga sa-si poata cumpara libertatea. Cumparîndu-si-o, el a venit la Sfîntul loan Gura de Aur, care vazînd rîvna, dragostea, credinta si puterea sufletului lui, 1- a hirotonit întru diacon. Ca diacon, Tigrius a stralucit în Biserica ca o raza luminoasa. Optatus 1-a supus pe „barbatul acesta blînd, smerit, milostiv si primitor de saraci" la cele mai bestiale torturi, dupa care 1-a aruncat într-o temnita din Mesopotamia, unde Tigris a si murit. Eutropie era de abia un adolescent, feciorelnic, curat si fara prihana. Si el a fost batut bestial cu vine de bou si cu vergele de otel, iar la urma spînzurat. Cînd crestinii i-au luat trupul spre a-1 îngropa cu cinste, ei au auzit din vazduh nevazute cîntari îngeresti. '
PayPal