Acest loan era supranumit Mavron [Negrul]. El a fost un barbat foarte învatat în stiintele cele din afara, si de asemenea a fost un barbat foarte duhovnicesc. La batrînetile sale, sub împaratia lui Alexios Comnenul, loan a fost înaltat Mitropolit al Evhaitelor. El este mai cu seama cunoscut pentru vedeniile pe care le-a avut cu sfintii loan Gura de Aur, Grigorie de Dumnezeu Cuvîntatorul si Vasile cel Mare (vezi ziua de 30 ianuarie), care i-au aratat ca slava lor în ceruri una, împreuna si aceeasi este, si i-au cerut sa rînduiasca o zi de praznuire anume pentru toti trei. Dupa vedeniile avute de Mitropolitul loan certurile în popor au încetat, caci pîna atunci poporul era despartit, socotind unii pe loan, altii pe Grigorie, iar altii pe Vasilie ca fiind cel mai mare. Sfîntul loan acesta a mai alcatuit minunatele canoane catre Preadulcele lisus si catre îngerul Pazitor al vietii omului, precum si alte scrieri de suflet mîntuitoare. El a adormit cu pace la anul 1100.
Back

PayPal