Sfîntul Varnava a fost unul dintre cei Saptezeci de Apostoli mai Mici. El s-a nascut în Insula Cipru din parinti bogati ce pogorau din tribul lui Levi, si a studiat împreuna cu Saul sub marele si învatatul dascal Gamaliei. La început el s-a numit losif, dar apostolii 1-au numit pe el Varnava, adica „fiul mîngîierii", pentru ca el avea marele har de a mîngîia sufletele întristate ale oamenilor. Dupa convertirea lui Saul, Varnava a fost cel care 1-a prezentat pe fostul prigonitor apostolilor; Varnava a predicat mai tîrziu Evanghelia împreuna cu Pavel si cu Marcu în Antiohia si în alte locuri. Exista multe indicatii cum ca el ar fi fost cel dintîi care a vestit cuvîntul lui Dumnezeu la Roma si la Milano. El a luat mucenicia în Insula Cipru, din mîinile neamului lui evreiesc, si a fost îngropat de catre Marcu în afara portii celei de apus a cetatii Salamis. Pe pieptul lui, înainte de a fi pogorît în groapa, s-a asezat Sfînta Evanghelie dupa Matei pe care o copiase cu mîna lui. Mormîntul lui a ramas necunoscut timp de mai multe sute de ani, dar cum nenumarate vindecari minunate se petreceau deasupra acelui loc, el s-a numit „locul vindecarilor." Sub împaratul Zeno si în timpul Sinodului de la Calcedon (din anul 451 dupa Hristos), Apostolul Varnava s-a înfatisat în vis înaintea Arhiepiscopului Anthemius al Ciprului de trei ori consecutiv, si i-a descoperit locul unde se afla tainuite moastele sale. Aparitiile apostolului au coincis cu cu timpul în care Petru, Patriarhul Antiohiei cel însetat de putere, cauta sa aduca Biserica Ciprului sub jurisdictia Scaunului de la Antiohia. Dupa aparitiile si descoperirea minunata a mormîntului Apostolului Varnava, s-a adeverit ca Biserca Ciprului este Biserica Apostolica si deci independenta. Astfel autocefalia Bisericii Ciprului nu a mai fost contestata niciodata de nimeni.
PayPal