Lucian a fost cetatean roman dintr-o familie vestita pentru nobletea si bogatia si de asemena pentru înalta învatatura si cunoastere a membrilor ei. O vreme Lucian a fost ucenicul Sfintului Apostol Pavel. Mai dupa aceea, Papa Clement 1-a trims sa predice cuvîntul lui Dumnezeu în Galia, împreuna cu Sfîntul Dionisie Areopagitul, dupa ce mai întîi 1-a hirotonit întru episcop. Cu rîvna mare Lucian a semanat cuvîntul lui Dumnezeu, mai întîi în Galia, iar apoi în Belgia. Cînd raul împarat Dometian a început prigoanele împotriva crestinilor, el a trimis o misiune speciala de la Roma în Galia, spre a-i prinde si a-i aduce legati pe misionarii crestini. Ei mai întîi 1-au prins pe Sfîntul Dionisie, iar apoi au pornit în urmarirea lui Lucian. Aflîndu-1 pe Lucian în Belgia împreuna cu ucenicii sai presbiterul Maxianus si diaconul Iulian, soldatii i-au ucis pe acestia doi din urma la un anumit loc, iar pe Lucian 1-au decapitat la un altul. Dupa ce Lucian a fost omorît, trupul lui cel fara cap s-a ridicat în picioare, si-a luat capul în mîini (ca Sfîntul Dionisie si ca Sfîntul lovan Vladimir), si asa a mers pîna la locul în care a voit ca sa fie îngropat. Acolo a cazut si a fost îngropat acolo. Mai tîrziu deasupra sfintelor lui moaste s-a înaltat o biserica.
Back

PayPal