Filip s-a născut pe 11 februarie în anul 1507 după Hristos. Odată, pe cînd era copil, a auzit, stînd la Dumnezeieasca Liturghie, cuvintele Scripturii: Nimeni nu poate sluji la doi domni (Matei 6:24). El s-a înspăimîntat la aceste cuvinte, ca şi cînd s-ar fi rostit anume şi numai pentru el, şi în acelaşi timp a fost luminat de ele. După scurt timp Filip s-a retras la Mînăstirea Soloveţk unde după după un timp lung şi greu de încercare a fost tuns monah, în timp, Filip a ajuns stareţ, a strălucit ca soarele şi întreaga Rusie a auzit de el. Aşa s-a făcut că Ţarul Ivan cel Groaznic 1-a convocat pe Filip să ocupe locul vacant de Mitropolit al Episcopiei Moscovei în anul 1566 după Hristos. Dar acest sfînt bărbat nu a putut să îndure cu indiferenţă atrocităţile la care se deda înfiorătorul ţar şi de aceea îl sfătuia şi îl mustra fără teamă. Ţarul însă a căutat martori mincinoşi împotriva lui Filip, a uneltit înlăturarea lui din scaun, a poruncit să fie îmbrăcat într-o rasă veche şi peticită şi 1-a întemniţat la Tver pe 23 decembrie 1566. Malyiuta Skuratov, un intim al ţarului, a intrat în chilia lui Filip şi 1-a omorît înăbuşindu-1 cu perna. La scurt timp după aceea, toţi cei care erau cunoscuţi ca fiind de partea lui Filip au murit de morţi rele. După mai mulţi ani, trupul sfîntului s-a aflat întreg, nestricat, şi înmiresmat, şi a fost mutat în Mînăstirea Soloveţk.
PayPal