Acest sfînt sfinţit mucenic a fost succesorul Sfîntului Dionisie Areopagitul la scaunul episcopal al Atenei. Episcop fiind, el a fost prins, torturat şi decapitat de pagini, în veacul al doilea. Dar după aceste chinuri de puţină vreme, el a moştenit viaţa veşnică.
Back

PayPal