Acest sfînt a fost presbiter în Alexandria în timpul în care ereticul Dioscor se afla pe scanunul patriarhal al cetatii. Dioscor a fost unul din începatorii si propagatorii ereziei monofizite, care învata în chip mincinos ca se afla doar o singura natura în Mîntuitorul Hristos, cea omeneasca, iar nu doua: si omeneasca si dumnezeieasca. Acela a fost timpul cînd pe tronul imperial se aflau Marchian si Pulheria. Acest sfînt si credincios barbat Proterie a stat împotriva lui Dioscor, drept petntru care a îndurat multe ticalosii din partea lui. în Sinodul al Patrulea Ecumenic de la Calcedon (anul 451) a fost data anatemei erezia monofizita, împreuna cu cei care au nascocit-o, si s-a hotarît si scoaterea din scaun a lui Dioscor si alungarea lui în exil. Proterie, barbatul cel drept-credincios si adevarat urmator lui Hristos, a fost ridicat patriarh în locul lui. Cu toate acestea partida lui Dioscor care ramasese în Alexandria nu înceta sa faca tulburare de moarte în cetate, în timpul unei încaierari sîngeroase, Proterie a parasit cetatea cu intentia de a ramîne departe de ea o vreme. Pe drum, i-a aparut înainte prorocul Isaia, în vedenie, si i-a zis: „întoarce-te în cetate, caci te astept sa te iau." Proterie s-a întors la Alexandria si a intrat în biserica. Auzind aceasta, ereticii ucigasi au navalit în biserica, 1-au însfacat pe patriarh si 1-au înjunghiat cu cutite, înca alti sase crestini au fost înjunghiati tot atunci, împreuna cu dînsul. Astfel Proterie, minunatul pastor al turmei lui Hristos, a luat cununa muceniciei pentru apararea adevarului Ortodoxiei la anul 457 dupa Hristos.
Back

PayPal