El a fost ruda cu Sfîntul Apostol Pavel si unul dintre iudeii care locuiau în provinciile grecesti. El a fost întîiul dintre cei sapte diaconi rînduiti de Sfintii Apostoli sa slujeasca saracilor din Ierusalim. Pentru aceasta s-a numit „ar/z/diacon". Raii iudei au intrat într-o disputa cu el, dar nu au putut sta împotriva întelepciunii si puterii lui insuflate de Duhul, Care lucra prin el. Atunci ticalosii iudei versati în calomnieri si mînjirea bunului nume al oamenilor, au atîtat poporul si pe batrînii poporului împotriva nevinovatului Stefan, izvodind cum ca Sfîntul Stefan sar fi ridicat împotriva lui Moise si a Legii. S-au aflat usor martori mincinosi care sa marturiseasca ca fiind adevarate calomniile acestora. Atunci Sfîntul Stefan a stat înaintea poporului si toti au vazut fata lui ca o fata de înger (Fapte 6: 15), adica fata lui era luminata cu lumina harului, asa precum odinioara fata lui Moise dupa ce graise cu Dumnezeu. Sfîntul Stefan atunci si-a deschis gura sa si a grait minunile si nenumaratele fapte bune lucrate de Dumnezeu în mijlocul poporului lui Israel, precum si nenumaratele crime ale acestui popor împotriva Dumnezeului lui. El mai cu seama i-a certat pentru uciderea lui Hristos Domnul, numindu-i vînzatori si ucigasi (Fapte 7: 52). Iar pe cînd acestia, auzind, scrîsneau din dinti ca niste fiare împotriva lui, Sfîntul Stefan a vazut cerurile deschizîndu-se si slava lui Dumnezeu aratîndu-se din ele. Iar ceea ce a vazut, el a si marturisit atunci, înaintea iudeilor: Iata, vad cerurile deschise si pe Fiul Omului stînd de-a dreapta lui Dumnezeu (Fapte 7: 56). Atunci, acei oameni-fiare 1-au scos afara din cetate si 1-au omorît batîndu-1 cu pietre. Printre acei ucigasi se afla si Saul, rudenia lui, acela care mai tîrziu avea sa se curateasca de minciuna si sa devina Sfîntul Apostol Pavel. Atunci, Preasfînta Nascatoare de Dumnezeu sta pe o stînca din departare, împreuna cu Sfîntul Apostol si Evanghelist loan, si privea la mucenicia acestui întîi mucenic al Fiului ei si Domnul, si se ruga înaintea Lui pentru el. Acest martiriu s-a petrecut la un an de zile dupa Pogorîrea Sfîntului Duh peste Sfintii Apstoli. Marele Gamaliei, barbat foarte învatat si principe al iudeilor, era în taina crestin. El a luat în ascuns trupul Sfîntului Stefan si 1-a îngropat cu cinste la mosia lui parinteasca. Astfel acest mai întîiul dintre mucenicii crestini s-a savîrsit catre Domnul cu slava, stramutîndu-se la locasurile cele fericite gatite lui întru împaratia lui Hristos Dumnezeu.
Back

PayPal