Mergînd Magii în Betleem sa se închine Dumnezeiescului Prunc si nemaiîntorcîndu-se la Ierusalim ca sa dezvaluie lui Irod cele despre Prunc, ci -la porunca îngerului - mergînd în patria lor pe alta cale, Irod s-a înfuriat ca o fiara salbatica si a poruncit uciderea tuturor pruncilor de parte barbateasca din tot Beleemul Iudeii si din împrejurimi, în vîrsta de doi ani si mai jos. Porunca colosalei crime a fost împlinita în amanunt. Soldatii au masacrat si au exterminat pruncii în nenumarate feluri: pe unii i-au decapitat, pe altii i-au izbit de pietre, pe altii i-au calcat în picioare, pe altii i-au sugrumat cu mîinile lor. Iar teribilele tipete de disperate ale maicilor s-au urcat pîna la cer, dupa cum a prorocit prorocul: Glas se aude în Rama, bocet si plîngere amara. Rahila îsi plînge copiii (Ieremia 31: 15; Matei 2: 18). Crima aceasta fara seaman s-a petrecut la un an dupa Nasterea Mîntuitorului, cînd Irod cauta Pruncul ca o fiara salbatica, ca sa îl ucida. El a trimis si la Zaharia, Marele Preot, ca sa i-1 ceara pe fiul lui, pruncul loan, Botezatorul Domnului, ca sa îl omoare. El credea ca loan este noul rege. Cum Zaharia nu 1-a dat pe fiul sau, el a fost omorît de soldati în Templu, la porunca lui Irod [si s-a întarit sîngele lui ca piatra pe dalele de marmura, spre tinere de minte urmasilor]. Dementul Irod 1-ar fi omorît si pe preabatrînul si Dreptul Simeon, cel care L-a întîmpinat pe Domnul la Templu, daca acesta nu ar fi murit mai dinainte. Dupa ce 1-a asasinat pe Zaharia, Irod s-a repezit la batrînii lui Israel, cei pe care îi întrebase despre Prunc, si care îi spusesera ca are sa se nasca în Betleemul Iudeii. Atunci 1-a ucis el pe Hircan, Marele Preot, si pe cei saptezeci de batrîni ai Sinedriului. Asa au sfirsit aceia care se învoisera cu Irod la uciderea Pruncului. Dupa aceasta Irod în dementa lui si-a ucis fratele, sora, sotia, si pe cei trei fii ai lui. La urma a cazut pedeapsa lui Dumnezeu ca un pumn de fier si asupra lui: caci el a început sa tremure, apoi i s-au umflat necuratele picioare, apoi i-a putrezit toata partea de jos a trupului, iar viermii 1-au napadit cu totul; nasul i s-a înfundat iar din el iesea o duhoare pestilentiala si sufocanta care se simtea pîna departe, în ceasul mortii aflîndu-se, Irod si-a amintit de închisorile care gemeau de iudei, si a poruncit sa fie ucisi toti imediat, ca sa nu se bucure de moartea lui. Asa lepadatu-si-a acest sinistru criminal necuratul lui suflet, dîndu-1 în gheara satanei, spre posedare fara de sfîrsit.
PayPal