Ei au fost frati de sînge, nascuti în Palestina si educati întru toata stiinta si întelepciunea, si cea din afara, si cea dinlauntru. Ei au fost mai întîi monahi în Lavra Sfmtului Sava cel Sfintit, iar mai apoi au fost hirotoniti întru presbiteri. Ei au luat chinuri bestiale pentru apararea sfintelor icoane, sub trei împarati de urîta amintire: Leon Armeanul, Mihail Balbus [„Cepeleagul", adica „bîlbîitul"] si Teofil. Dementul Teofil i-a batut cu propriile lui necurate mîini si a poruncit sa li se însemneze cu fierul rosu pe frunte versuri batjocoritoare, drept pentru care au fost numiti „Scrisii." Ei au fost aruncati în închisoarea din Apamea Bitiniei. Teodor a murit acolo din pricina torturilor si batailor. Sfintul Theofan, care a fost scos din închisoare în vremea împaratilor Theodor si Mihail, a fost sfintit episcop al Niceei de catre Patriarhul Melodie. Sfintul Teodor a murit la anul 833. Acesti doi preaslaviti sfinti si frati de sînge au luat cu cinste mucenicia pentru Hristos si sînt bogat rasplatiti de catre El întru împaratia Nemuritoare a Luminii.
Back

PayPal