Ea era fiica cea mai mare a lui Antemie, cea mai mică fiică a lui suferind de
nebunie. Apolinaria, care nu dorea să se mărite deoarece în inima ei se făgăduise
lui Hristos, se retrase în pustia egipteană. Luînd haine de bărbat şi numele de
Dorotei, Apolinaria intră într-o mînăstire de bărbaţi, unde a dus o viaţă de nevoinţe
aspre, ridicîndu-şi sufletul către Dumnezeu, cu dragoste fierbinte pentru Ziditorul
ei şi a toate. Cineva 1-a sfătuit pe regentul imperial Antemie să-şi trimită fiica
nebună la asceţii din pustie, spunîndu-i că aceştia pot să o vindece. După Pronia
lui Dumnezeu, s-a întîmplat că sora mai mare, prin puterea rugăciunii, a vindecat
desăvîrşit nebunia surorii ei mai mici. Numai la moarte s-a dezvăluit taina
Apolinariei, că a fost femeie, iar nu părutul bărbat Dorotei. Marea vitejie a acestei
sfinte fecioare a rămas multora ca un exemplu luminos de mîntuire, de-a lungul
veacurilor. Ea a murit în anul 470 de la Hristos.
PayPal