Sfîntul Apostol Filip 1-a botezat pe acest famen, care era eunuc. Dupa botezul sau, eunucul s-a întors în patria sa si a început sa-L vesteasca pe Hristos. El a fost cel dintîi Apostol al Credintei printre populatiile de rasa neagra din Etiopia.
Si un înger al Domnului a grait catre Filip, zicînd: Ridica-te si mergi spre miazazi, pe calea care coboara de la Ierusalim la Gaza; aceasta este pustie. Si ridicîndu-se, a mers. Si iata un barbat din Etiopia, famen, mare dregator al Candachiei, regina Etiopiei, care era peste toata vistieria ei si care venise la Ierusalim ca sa se închine, Se întorcea acasa; si, sezînd în carul sau, citea pe prorocul Isaia. Iar Duhul i-a zis lui Filip: Apropie-te si te alipeste de carul acesta. Si alergînd, Filip l-a auzit citind pe prorocul Isaia si i~a zis: întelegi, oare, ce citesti? Iar el a zis: Cum as putea sa înteleg, daca nu ma va calauzi cineva? Si a rugat pe Filip sa se urce si sa sada cu el. Iar locul din Scriptura pe care-l citea era acesta: „Ca un miel care se aduce spre junghiere si ca o oaie fara de glas înaintea celui ce-o tunde, asa nu si-a deschis gura sa. Intru smerenia Lui judecata Lui s-a ridicat, si neamul Lui cine-l va spune? Ca se ridica de pe pamînt viata Lui."
Iar famenul, raspunzînd, a zis lui Filip: Rogu-te, despre cine zice prorocul acestea, despre sine, ori despre altcineva? Iar Filip, deschizînd gura sa si începînd de
la scriptura aceasta, i-a binevestit pe lisus. Si, pe cînd mergeau pe cale, au ajuns la o apa; iar famenul a zis: Iata apa. Ce ma împiedica sa fiu botezat? Filip a zis: Daca crezi din toata inima, este cu putinta. Si el, raspunzînd, a zis: Cred ca lisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Si a poruncit sa stea carul; si s-au coborît amîndoi în apa, si Filip si famenul, si l-a botezat. Iar cînd au iesit din apa, Duhul Domnului a rapit pe Filip, sifamenul nu l-a mai vazut. Iar el s-a dus în calea sa, bucurîndu-se. Iar Filip sa aflat în Azot si, mergînd, binevestea prin toate cetatile, pîna ce a sosit în Cezareea (Fapte 8: 26-40).
Famenul a primit moarte de mucenic si s-a învrednicit de împaratia lui Dumnezeu.
Back

PayPal