Iar cînd a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Sau (Galateni 4: 4) sa mîntuiasca neamul omenesc. Iar cînd s-au împlinit noua luni de la Bunavestirea adusa de Arhanghelul Gavriil Sfintei Fecioare Maria la Nazaret, cînd i-a zis: Bucura-te, ceea ce esti plina de har...iata, vei lua în pîntece si vei naste Fiu (Luca l: 28, 31), atunci a iesit si de la împaratul August porunca sa se faca recensamîntul în tot imperiul, spre a se putea încasa taxele. Conform acestei porunci, fiecare trebuia sa mearga si sa se înscrie în cetatea lui. De aceea au mers la Betleem Dreptul Ibsif si cu Fecioara Maria, Betleemul fiind orasul lui David, iar ei fiind amîndoi din semintia lui David. Dar cum în acel mic oras se strînsesera pentru înscriere multime de popor, losif si Maria nu au putut afla acolo o gazda la care sa traga, si de aceea au intrat într-o mica pestera pe care pastorii din împrejurimi o foloseau ca staul pentru animale, în acea mica pestera, în noaptea dinspre sîmbata spre Duminica, 25 decembrie, Preasfînta Fecioara Maria a dat nastere Domnului si Dumnezeului nostru lisus Hristos, Fiul ei. Ea L-a nascut pe Domnul fara durerile firesti nasterii femeilor, asa cum si de la Duhul Sfînt îl zamislise. De aceea ea L-a înfasat cu mîinile ei, I s-a închinat Lui ca lui Dumnezeu, si L-a asezat în iesle. Atunci Dreptul losif s-a apropiat si el si s-a închinat Domnului Dumnezeu, Pruncul Hristos lisus, Cel nascut din pîntecele preacurat al Fecioarei Maria. Atunci au venit si pastorii din împrejurimi, cei vestiti de Nasterea lui Mesia de catre un înger al Domnului. El i-a calauzit, iar ei au intrat în pestera si au cazut la pamînt închinîndu-se Domnului Dumnezeu, lisus Hristos Pruncul Nou Nascut. Atunci au auzit pastorii cîntarea corurilor îngeresti Slava întru cei de sus si pe pamînt pace, între oameni bunavoire! (Luca 2: 14). Atunci au sosit si Cei Trei Crai de la Rasarit, calauziti de minunata Stea, purtînd cu ei împaratesti daruri: aur, smirna si tamîie. Ei s-au închinat Pruncului ca Unui împarat al împaratilor Caruia i-au adus darurile lor bogate (Matei 2). Astfel a intrat în lume Acela a Carui venire a fost vestita mai înainte de proroci, si Care S-a nascut asa cum s-a prorocit despre dînsul: din Precurata Fecioara, în cetatea Beleemului ludeei, din semintia lui David dupa trup, si la vremea cînd rege în Ierusalim nu va fi din neamul lui Iuda ci va fi un rege de neam strain, acela fiind Irod. Dupa multe tipuri si preînchipuiri, vestitori, heralzi, proroci si drepti, întelepti si împarati, care au vestit venirea Lui de-a lungul a sute de ani, la urma a venit si El, Domnul lumii si împaratul împaratilor, spre a savîrsi lucrarea de mîntuire a omenirii, care nu a putut fi savîrsita de robii Lui. A Lui este vesnica slava în veci, Amin.
Back

PayPal