Citind cărţile Sfîntului Efrem Şirul, Evarest a părăsit serviciul diplomatic şi s-a făcut monah. Ca monah el s-a nevoit foarte aspru: el purta pe trupul lui lanţuri şi mînca doar pîine, doar o dată pe săptămînă. Sfîntul Evarest a trăit şaptezeci şi cinci de ani pe pămînt şi s-a strămutat la locaşurile cele cereşti ale lui Hristos cam pe la anul 825.
Back

PayPal