Acest barbat sfînt s-a numit „purtator de Dumnezeu" pentru ca el avea pururea Numele lui Dumnezeu în inima si pe buze. Potrivit Sfintei Traditii el s-a numit asa pentru ca a fost tinut în brate de Domnul întrupat, lisus Hristos. Pe cînd Domnul a propovaduit ucenicilor învatatura despre smerenie, el a luat în brate un prunc, 1-a pus la mijloc între ei, si a zis: Deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în împaratia Cerurilor (Matei 18: 4). Acel copil a fost acest Sfînt Ignatie. Mai tîrziu el a ajuns ucenicul Sfîntului loan Teologul, împreuna cu Sfîntul Policarp, Episcopul Smirnei. Ca Episcop al Antiohiei, Sfîntul Ignatie bine a pastorit Biserica lui Hristos cea încredintata lui, si a fost cel dintîi care a introdus cîntarea antifonala în Biserica, în care firul cîntului este reluat alternativ de cele doua strane. Acest fel de cîntare i s-a descoperit Simtului Ignatie de catre îngerii lui Dumnezeu din ceruri. Trecînd împaratul Traian prin Antiohia în drum spre razboiul cu persii, el a auzit de Sfîntul Ignatie, 1-a chemat la sine si 1-a sfatuit sa jertfeasca idolilor. Daca ar fi facut astfel, împaratul Traian 1-ar fi investit pe Sfint cu rangul de senator. Dar cum sfaturile, ca si amenintarile împaratului au ramas în van, Sfîntul Ignatie a fost legat în lanturi si trimis la Roma sub paza a zece soldati salbatici, spre a fi aruncat la fiare. Sfîntul Ignatie s-a bucurat întru martiriul lui pentru Domnul, si s-a rugat lui Dumnezeu ca fiarele sa îl sfîsie cu adevarat, ca ele sa i se faca lui mormînt, ca sa nu fie deparat de la el felul acesta de moarte. Dupa o calatorie lunga si chinuitoare ce 1-a purtat din Asia, prin Tracia, Macedonia si Epir, Sfîntul Ignatie a ajuns la Roma, unde a fost aruncat la leii din circ. Leii 1- au sfîsiat si i-au mîncat trupul, nemairamînînd din el decît inima si oasele mari. Acest slavit mucenic al lui Hristos a luat mucenicia la Roma la anul 106, în timpul domniei urîtorului de Hristos împarat Traian. Sfîntul Ignatie s-a aratat de multe ori din cealalta lume si a lucrat multe minuni, ajutînd si în ziua de azi pe cei care cheama cu credinta întru ajutor mucenicescul lui nume.
PayPal