Sfînta Anghelina a fost fiica principelui albanez Gheorghe Skanderbeg, si sotia lui Stefan, Despotul Serbiei, fiul Despotului Gheorghie. Ea a fost pururea alaturi de sotul ei, cu care a îndurat amarnice prigoane si surghiun în Serbia, Albania si Italia. Ea i-a crescut pe fiii ei Maxim si lovan întru adevarat si curat duh crestinesc. Dupa moartea sotului ei ea s-a tuns întru îngerescul chip, închinîndu-se pe sine cu totul rugaciunii, faptelor de milostenie, si zidirii si refacerii sfintelor locasuri ale lui Dumnezeu. Sotie credincioasa, mama exemplara si crestina desavîrsita, ea cu adevarat a meritat numele de "Maica Anghelina," asa cum o numeste poporul si în ziua de azi. Sfintele ei moaste facatoare de minuni, împreuna cu acelea ale dreptului ei sot Stefan odihnesc la Mînastirea Krusedol (desi parte din ele au fost distruse de turci). Ea s-a savîrsit catre cerestile locasuri ale împaratiei lui Hristos la începutul veacului al saisprezecelea.
PayPal