Monan fiind la Mînastirea Pesterilor din Kiev, el a fost luat rob în urma unei navaliri tatare. El a trait în acea robie vreme de trei ani: legat în lanturi, torturat si batjocorit. Venind rudeniile lui dupa trei ani cu bani la stapînul lui tatar sa îl rascumpere, Preacuviosul Nicon a refuzat aceasta, zicînd: „Daca Domnul ar fi voit ca sa fiu liber, nu ar fi îngaduit sa cad în mîinile tatarilor acestora fara de lege." El i-a zis într-o buna zi -stapînului lui tatar ca Domnul Dumnezeu lisus Hristos va veni si îl va elibera din acea robie dupa trei zile. Crezînd tatarul ca Sfîntul vrea sa fuga, ia taiat tendoanele picioarelor de sub genunchi. Cu toate acestea, dupa trei zile, o mîna nevazuta cu adevarat 1-a adus pe Sfîntul Nicon la Kiev. Dupa alta vreme tatarul a ajuns la Kiev si 1-a recunoscut pe cel pe care îl robise, fostul lui sclav. El s-a pocait de viata lui cea rau traita si a primit Sfintul Botez. Apoi, fostul stapîn s-a facut robul si ucenicul fostului lui rob. Sfintul Nicon s-a numit „Uscatul" din pricina asprelor sale postiri. El a fost vazator cu duhul si mare facator de minuni. El s-a savîrsit catre Domnul cu pace în unsprezece zile ale lunii decembrie, din anul 1101.
Back

PayPal