El a fost contemporanul Sfîntului loan Cassian (vezi praznuirea lui în 29 februarie) si mare nevoitor al pustiei egiptene. El a trait în veacul al patrulea, nevoindu-se aspru în mai multe locuri, caci pururea fugea de slava oamenilor. El a avut multime de ucenici, care au luptat sa imite în vietile lor înalta pilda de vietuire sfînta a învatatorului lor.
Back

PayPal