Acest bărbat al lui Dumnezeu şi puternic făcător de minuni s-a numit un al doilea Moise. El s-a născut din părinţi păgîni, dar foarte nobili şi bogaţi. El a studiat înalta filosofie elină şi egipteană cărora, văzîndu-le subţirătatea şi insuficienţa s-a întors către marii dascăli ai creştinilor, de la Alexandria, şi mai ales către Origen, care la acea vreme încă nu căzuse în erezie. Cu Origen el a studiat timp de mai mulţi ani, primind de la el şi Sfîntul Botez. Curat fiind cu trupul şi cu sufletul, el a voit să se închine pe sine cu totul lui Hristos Dumnezeu, şi pentru aceasta sa retras în pustie, unde a petrecut vreme îndelungată întru nevoinţe aspre. Vestea vieţuirii lui sfinte s-a răspîndit pretutindeni. Episcopul Fedim al Amasiei a gîndit şi a voit să îl hirotonească pe Grigorie Episcop al Neocezareei. Curat cu inima fiind şi citind gîndul lui Fedim, Sfîntul Grigorie s-a ascuns de la faţa trimişilor lui întru pustia mai dinlăuntru, în cele din urmă, Episcopul Fedim 1-a hirotonit pe Grigorie întru episcop într-un chip dumnezeiesc şi ciudat, şi astfel Sfintul Grigorie a fost silit să primească marea răspundere de arhipăstor de suflete. Lui i s-au arătat Preasfînta Născătoare de Dumnezeu şi Sfintul loan Teologul care, la porunca Preasfintei Fecioare, i-a dăruit Sfintului Grigorie cuvintele Simbolului Credinţei, care a păstrat mai apoi numele său. Dar cine poate înşirui toate minunile pe care le-a lucrat acest al doilea Moise? El avea putere asupra duhurilor necurate, asupra munţilor şi apelor, el a vindecat durerile şi bolile incurabile ale oamenilor, el s-a făcut nevăzut dinaintea prigonitorilor lui, el vedea gîndurile oamenilor şi faptele care aveau să se întîmple. El şi-a încheiat alergarea pămîntească la anul 270, fiind la adînci bătrîneţi. Cînd a sosit ca episcop la Neocezareea, a aflat acolo doar şaptesprezece suflete creştineşti ce trăiau într-o cetate păgînă. Cînd a ieşit din această viaţă, el a lăsat o Neocezaree creştină, în care păgîni nu mai erau decît şapteseprezce dintre locuitori. El se veseleşte acum în împărăţia Cerurilor, unde a primit cununa slavei de la Hristos lisus Domnul nostru.
Back

PayPal