Matei, fiul lui Alfeu, îşi făcea meseria de vameş în vamă la ceasul în care Domnul 1-a văzut la Capernaum şi i-a zis: Vino după Mine. Şi sculîndu-se [Matei], a mers după El (Matei 9: 9). După aceasta, Matei s-a dus şi şi-a pregătit casa spre a îl primi pe Domnul în ea: a fost locul şi împrejurarea în care Domnul a rostit cîteva mari adevăruri despre întruparea Lui pe pămînt. După Pogorîrea Sfîntului Duh, Sfîntul Apostol şi Evanghelist Matei a propovăduit Evanghelia către părţi, mezi şi etiopieni, în Etiopia el 1-a sfinţit episcop pe ucenicul său Platon, apoi s-a retras la rugăciune întrun munte pustiu, unde Domnul a venit şi i S-a arătat lui. Sfîntul Matei atunci a botezat-o pe soţia şi pe fiul principelui Etiopiei, şi de aceea principele s-a înfuriat şi a trimis gărzi care să îl aresteze pe Matei şi să îl aducă în faţa lui la judecată. Soldaţii s-au întors şi i-au raportat principelui că glasul lui Matei 1-au auzit, dar pe el ochii lor nu 1-au văzut unde este, şi de aceea nu 1-au putut aresta. Principele a trimis al doilea rînd de gărzi pentru arestarea lui Matei. Apropiindu-se aceştia de sfîntul apostol, el a strălucit ca soarele, şi soldaţii nu au putut privi la el. De spaimă ei au căzut cu faţa la pămînt, şi-au aruncat armele, şi s-au întors înaintea principelui deşerţi. Atunci principele însuşi a pornit pe urmele Sfîntului Matei, Apostolul şi Evanghelistul. Dar lumina pe care a iradiat-o el şi de această dată 1-a orbit cu totul pe stăpînitor. Dar milostiv, Sfîntul Matei s-a rugat lui Dumnezeu şi principele Etiopiei şi-a recăpătat vederea. Dar din nefericire pentru el ochii lui cei sufleteşti tot orbi au rămas. De aceea el 1-a arestat pe Sfîntul Matei şi 1-a supus celor mai bestiale torturi. De două ori i-au aprins foc mare pe piept, dar puterea lui Dumnezeu 1-a păzit întreg şi nevătămat. După aceasta, rugîndu-se lui Dumnezeu, Sfîntul Apostol şi Evanghelist Matei şi-a dat sfîntul lui suflet. Principele Etiopiei a poruncit ca trupul lui Matei să fie aşezat într-un sicriu de plumb şi aruncat în mare. Dar Sfîntul s-a arătat Episcopului Platon şi i-a descoperit unde se află sicriul în care este închis trupul lui. Astfel, Arhiereul Platon a mers la acel loc şi a scos moaştele Sfîntului Evanghelist din apa mării. Auzind despre această minune şi văzînd-o cu ochii, principele Etiopiei s-a botezat şi a luat numele Matei. După aceea, el s-a lepădat şi s-a curăţit de toate păcatele şi deşertăciunile lumii şi s-a făcut presbker în Biserica lui Dumnezeu, făcîndu-se un plăcut al Lui. Murind Episcopul Platon, Sfîntul Apostol Matei s-a arătat în vedenie presbiterului Matei şi 1-a sfătuit să primească a fi ridicat în scaunul episcopal. Presbiterul Matei a făcut aşa, bine păstorind după aceea timp de mulţi ani turma cea cuvîntătoare a lui Hristos, pînă cînd Domnul 1-a chemat la Dînsul. Sfîntul Apostol şi Evanghelist Matei a scris Evanghelia care poartă numele lui în limba aramaică. Ea a fost curînd după aceea tradusă în limba greacă, nouă parvenindu-ne doar textul grecesc, căci cel aramaic, mai vechi, s-a pierdut. Despre acest Sfînt Evanghelist Sfînta Tradiţie ne spune că un a gustat niciodată carne, ci doar legume şi fructe.
Back

PayPal