Ei au fost tata si fiu, amîndoi mari nevoitori din pustia Egiptului. Karion a lasat femeie si doi copii si a plecat sa se faca monah. Copil fiind, fiul Zaharia a fost adus la mînastirea în care se nevoia tatal si, prin ale lui aspre nevointe calugaresti, 1-a întrecut si pe tata si pe toti ceilalti monahi vestiti de acolo. Fiind Sfîntul Zaharia întrebat: „Cine este adevarat monah?" el a zis: „Acela care pururea se da pe sine la împlinirea tuturor poruncilor lui Dumnezeu."
Back

PayPal