El a fost la început cel mai de seama ministru al Califului Abdul- Malik, iar la urma monah în Lavra Sfîntului Sava cel Sfintit. Din pricina ca a fost un înflacarat aparator al cultului sfintelor icoane, ticalosul împarat iconoclast Leon Isaurul 1-a clevetit pe loan la Calif, iar acesta crezînd minciunile i-a taiat lui loan mîna dreapta. Tinîndu-si mîna taiata în stergar, loan a cazut cu lacrimi la icoana Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, iar mîna i s-a lipit la loc prin minune. Urma taieturii a ramas însa ca un fir rosu aprins pe bratul sfîntului, ca dovada a minunii. Vazînd minunea Califului i-a parut amarnic de rau pentru nedreptatea facuta, dar Damaschinul nu a mai voit sa ramîna ministru la curtea lui, si nici sa mai ramîna în lume. El a voit mai vîrtos sa mearga la pustie si sa se faca monah, unde a fost fratilor pilda de smerenie, ascultare si nevointa. Sfintul loan Damaschinul este alcatuitorul Canonului Slujbei de înmormîntare si al cartilor liturgice intitulate Octoih (Cartea Celor Opt Ehuri, sau Glasuri), Irmologhion, si Menologhion, precum si al Canonului Pascal. El a scris multe carti de adînca cugetare teologica, insuflate de sus. El a fost un mare nevoitor, un mare imnograf, un mare teolog si un ostean viteaz si aprig al adevarului lui Hristos. Sfîntul loan Damaschinul se numara printre cei mai mari Sfinti Parinti ai întregii Crestinatati Ortodoxe. El s-a savîrsit cu pace catre Domnul cam pe la anul 776, în vîrsta fiind de una suta si patru ani.
PayPal