El s-a nascut la Muntele Sarabatha, din semintia lui Simeon, si a prorocit în veacul al saptelea mai înainte de Hristos, pe cînd rege al ludeei a fost evlaviosul losia. Prorocul Sofonie a fost contemporanul Sfîntului Proroc Ieremia. Avînd o inima foarte smerita si înfrînta si o minte curata ridicata pururea la Domnul, el a fost aflat vrednic sa i se descopere tainele viitorului. El a prorocit ziua mîniei Domnului si a pedepselor care vor cadea peste Gaza, Askalon, Asdod, Ekron, Ninive, Ierusalim si Egipt. Despre Ierusalim, el a zis: Vai de cetatea razvratita si pîngarita, cetatea asupririi! N-a luat aminte la nici un semn, si n-a primit nici o dojana; în Domnul nu si-a pus nadejdea si nici nu s-a apropiat de Dumnezeul ei. Capeteniile ei sînt în mijlocul lor lei care racnesc; judecatorii ei, lupi care nu pastreaza nimic pentru a doua zi; Prorocii sînt oameni usuratici, vicleni; preotii pîngaresc cele sfinte si calca legea (Sofonie 3: 1-4). Prorocind venirea lui Mesia, el a strigat, plin de bucuria Duhului: Bucura-te, fiica Sionului, salta de veselie, Israile! Veseleste-te si te bucura din toata inima, fiica a Ierusalimului! (Sofonie 3: 14). Acest vazator al tainelor dumnezeiesti s-a savîrsit cu pace, asteptînd învierea cea de Obste si cununa cea gatita lui de Domnul.
Back

PayPal