Sfîntul Grigorie s-a născut în Decapolea isauriană din părinţi foarte nobili şi bogaţi, Serghie şi Măria. După ce şi-a încheiat studiile, părinţii lui au dorit să îl căsătorească, dar el a fugit la pustie şi s-a tuns monah. El a vieţuit în diferite locuri: la Bizanţ, la Roma, şi în Muntele Olimp. Dar pe oriunde trecea, el îi uimea pe oameni cu nevoinţele şi cu puterea lui făcătoare de minuni. Uneori deasupra capului lui se vedea o lumină cerească şi înaintea lui se arătau îngeri ai lui Dumnezeu. El a privit la frumuseţea îngerilor şi a auzit cîntările lor cereşti. El a dus o viaţă îndelungată şi plăcută lui Dumnezeu pe pămînt şi s-a săvîrşit către Dumnezeu cu pace în veacul al nouălea, la Constatninopol. Sufletul lui s-a sălăşluit în ceruri, întru bucuria Domnului Hristos.
PayPal