Sfîntul Varlaam s-a născut la Antiohia. Din pricina credinţei lui în Hristos Domnul, necuratul judecător 1-a torturat cu bestialitate. La urmă el voit să-şi bată joc de mucenic, încercînd să îl facă să jertfească idolilor cu sila. De aceea 1-a dus la capişte şi a pus în palma lui un cărbune aprins iar deasupra, tămîie. Prostul judecător a crezut că de durere mucenicul va scutura mîna şi astfel va tămîia şi nevrînd înaintea idolilor. Dar mucenicul a îndurat durerea neclintindu-şi mîna, pînă cînd degetele lui au ars şi i-au căzut, iar mîna i-a ars şi ea cu totul. Sfîntul Vasile cel Mare a zis: „Căci dreapta lui a fost mai tare decît focul: deşi cărbunele i-a ars mîna, mîna lui încă ţinea focul, ca şi cînd el ar fi fost cenuşă." Sfîntul loan Gură de Aur a zis: „îngerii au privit la mucenic din înălţime. Sfinţii Arhangheli au privit şi ei la slăvită minune a omului-mucenic cel mai presus de omeneasca fire. Căci cine nu ar dori să vadă pe nevoitorul care suferă chinurile acestea, şi totuşi este liber de durerea căreia trupul omenesc nu îi poate scăpa? Un astfel de mucenic este el însuşi şi altar al jertfei, şi jertfă, şi jertfitor." După ce mîna mucenicului a ars cu totul, el a căzut la pămînt mort iar sufletul lui s-a înălţat întru odihna veşnică a Domnului şi Mîntuitorului nostru. Acest bătrîn slăvit şi viteaz a luat mucenicia la anul 304.
Back

PayPal