Sfîntul Roman a fost diacon al bisericii din Cezareea, şi rîvnitor propovăduitor al Sfintei Evanghelii la Antiohia. S-a pornit într-o zi un festival păgînesc. Asclypiades, Eparhul Antiohiei, a voit să intre în capişte şi să aducă jertfe, dar Sfîntul Diacon Roman a stat înaintea lui, tăindu-i calea, şi i-a zis: "Păcătuieşti, Eparhe, voind să mergi şi să te închini idolilor. Idolii nu sînt dumnezei, ci Hristos este Adevăratul Dumnezeu!" Pentru aceasta eparhul a poruncit ca Sfîntul să fie torturat bestial, biciuit, zgîriat cu unghii de fier. Chinuit fiind, Sfîntul Roman a văzut acolo pe copilul numit Varula, şi i-a zis lui Asclypiades : «Pînă şi acest copil mai multă înţelegere are decît tine, bătrînule, căci el cunoaşte pe Unul adevăratul Dumnezeu, pe cînd tu, nu.» Eparhul atunci 1-a chestionat pe copilul Varula despre credinţa lui, iar copilul L-a mărturisit fără să se teamă pe Hristos Domnul, ce pe Acela care este Unul şi Adevăratul Dumnezeu, iar de necuraţii idoli cei fără de viaţă s-a lepădat. Asclypiades a poruncit ca tînărul Varula să fie decapitat pe dată, iar Sfîntul Roman să fie sugrumat în închisoare. Astfel, amîndoi aceşti mucenici ai lui Hristos au moştenit Cereasca Lui împărăţie, la anul 303.
Back

PayPal