în armata împăratului Decius care a bătut la un moment dat război cu barbarii s-a aflat şi un comandant al regimentului armean numit şi al Martenesienilor. Acest comandant a fost Simţul Mercurie. în timpul bătăliei, la el a venit un înger al Domnului, a pus o spadă în mîinile lui şi i-a zis că îi va birui pe inamici. Cu adevărat, în acea bătălie Mercurie s-a arătat de o vitejie fără seamăn, secerîndu-şi duşmanii ca pe nişte spice, în urma acestei răsunătoare biruinţe împăratul Decius 1-a făcut pe Mercurie comandantul suprem al armatei sale, şi pentru aceasta oameni invidioşi i-au zis împăratului că Mercurie este creştin în taină. Mercurie însă nu s-a temut deloc fiind confruntat cu împăratul, ci a mărturisit pe faţă şi liber faptul că este creştin. De aceea el a fost torturat bestial multă vreme; el a fost tăiat în fîşii cu cuţitul şi ars apoi de viu. Dar îngerul lui Dumnezeu a pogorît la el în temniţă şi 1-a vindecat desăvîrşit. La urmă împăratul a poruncit ca Mercurie să fie decapitat în Capadocia. La execuţie, trupul lui s-a făcut brusc alb ca zăpada iar din el a ieşit o mireasmă minunată, ca de tămîie. Sfintele lui moaşte făcătoare de minuni au vindecat mulţime de bolnavi. Acest slăvit oştean al lui Hristos a luat mucenicia pentru Sfînta Credinţă cam între anii 251 şi 259 după întrupare, strămutîndu-se la locaşurile cele fericite ale împărăţiei Domnului Hristos, Dumnezeul nostru.
PayPal