Sfîntul Amfilohie a fost concetăţeanul şi prietenul Sfîntului Vasile cel Mare, precum şi al altor sfinţi mari din veacul al patrulea. El a părăsit zgomotul vieţii celei lumeşti de foarte tînăr şi s-a retras într-o peşteră unde s-a nevoit ca sihastru vreme de patruzeci de ani. S-a întîmplat apoi ca scaunul episcopal de la Iconium să rămînă vacant, iar Amfilohie a fost acela care în chip minunat a fost ales şi înălţat Episcop în Iconium. E a fost păstor minunat de suflete şi apărător al purităţii Ortodoxiei. El a fost unul dintre Sfinţii Părinţi de la Sinodul al Doilea Ecumenic, care a avut loc la anul 381. El a luptat cu rîvnă de foc împotriva necuratului Macedonie, împotriva arienilor şi a eunomienilor. El personal i-a cerut cu lacrimi împăratului Theodosie cel Mare să îi izgonească pe arieni din toate cetăţie imperiului, însă împăratul nu 1-a ascultat. Cîteva zile mai tîrziu, Sfîntul Amfilohie a venit din nou înaintea împăratului. Fiind introdus în sala de primire, Sfîntul Amfilohie a mers către împăratul care şedea pe tron, avînd alăturea de el pe^ fiul lui, Arcadie, pe care îl cooptase la guvernare. Sfîntul 1-a salutat pe împăratul după cuviinţă, dar nu şi pe fiul împăratului, faţă de care s-a purtat ca şi cînd Arcadie ar fi fost absent. Faptul acesta 1-a mîniat atît de tare pe împărat, încît el a poruncit ca Sfîntul Episcop Amfilohie să fie definitiv expulzat de la curte. Atunci a zis Sfîntul către împărat: „Vezi, O, împărate, cum nu poţi suferi cîtuşi de puţin lipsa de respect faţă de fiul tău? Aşa şi Domnul Dumnezeu Tatăl nu tolerează cîtuşi de puţin lipsa de respect faţă de Fiul Lui, şi Se îngreţoşează de necurăţia acelora care îl hulesc pre El, şi se mînie împotriva tuturor acelora care se fac părtaşi acestei necurate erezii [ariene]." Auzind aceste cuvinte împăratul a înţeles de ce Sfîntul nu a dat cinstea cuvenită fiului lui, Arcadie, şi s-a minunat de înţelepciunea şi îndrăzneala lui, între multe cărţi scrise de Sfîntul Amfilohie se află un număr important de lucrări dedicate Credinţei. Sfîntul Amfilohie s-a săvîrşit cu pace, fiind la bătrîneţi adînci. El s-a strămutat la locaşurile cereşti cele gătite lui la anul 395.
Back

PayPal