Sfîntul loan cel Milostiv s-a născut în Insula Cipru. Tatăl lui a fost Principele Epifanie. loan a fost crescut întru toată rînduiala şi evlavia credinţei creştine din cea mai fragedă pruncie. Voind părinţii lui, el sa căsătorit şi a avut copii. Dar prin voia mai mare şi purtarea de grijă a lui Dumnezeu, şi soţia şi copiii lui toţi s-au săvîrşit după o vreme către Domnul. Sfîntul loan a fost vestit pentru blîndeţea şi milostivirea lui, de aceea a şi fost ridicat de popor, cu o inimă şi cu o gură, ca să fie Patriarh al Alexandriei sub domnia împăratului Heraclius. El a păstorit Biserica din Alexandria timp de zece ani ca păstorul cel bun care îşi pune sufletul pentru oile sale, păzindu-le de păgîni şi de eretici. El a fost tuturor pildă de blîndeţe, milostenie, şi dragoste de oameni. El a zis: „De voiţi să fiţi de neam nobil, nu căutaţi aceasta în nobleţea sîngelui sau a averii, ci în nobleţea virtuţii, căci numai aceea este adevărată." Deşi toţi sfinţii lui Dumnezeu au fost bogaţi în virtutea milostivirii, Sfîntul loan cel Milostiv a strălucit covîrşitor prin ea, dedicîndu-şi cu totul viaţa acestei dumnezeieşti virtuţi. Săvîrşind odată Sfînta Liturghie, şi purtînd în minte cuvîntul lui Hristos: Deci, dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, Lasă darul tău acolo, înaintea altarului, si mergi întîi şi împacă-te cu fratele tău si apoi, venind, adu darul tău (Matei 5: 23- 34), Sfîntul Patriarh şi-a amintit că unul dintre clericii lui avea o supărare împotriva lui. De aceea el îndată a aşezat pe Masă Sfintele Daruri, s-a apropiat de acel preot, şi punîndu-i metanie, i-a cerut cu lacrimi să îl ierte. Numai după ce preotul acela 1-a iertat s-a întors Sfîntul la Masa Sfintei Jertfe. Altă dată, pe cînd se îndrepta către Biserica Sfinţilor Chir şi loan, i-a ieşit în cale o văduvă săracă care 1- a ţinut mult, povestindu-i în amănunt necazurile ei. însoţitorii patriarhului deja se plictisiseră de plîngerea femeii, şi 1-au îndemnat pe Patriarh să grăbească la biserică spre începerea sfintei slujbe, arătîndu-i că o poate asculta pe văduvă şi după aceea. Dar Sfîntul loan cel Milostiv le-a zis: „Şi cum credeţi voi că mă va asculta Dumnezeu pe mine de nu o voi asculta eu mai întîi pe femeia aceasta?" Sfîntul nu a plecat pînă cînd nu a ascultat durerea femeii pînă la capăt. Atacînd persanii Egiptul, Sfîntul loan a urcat într-o corabie spre a se refugia înapoi spre patria lui. Dar în timpul călătoriei el s-a îmbolnăvit, şi ajungînd în Cipru, locul naşterii lui, s-a săvîrşit către Domnul, anul fiind 620. Sfintele lui moaşte făcătoare de minuni au fost mai apoi mutate la Constantinopol, apoi la Budapesta, iar la urmă la Presburg.
Back

PayPal