Primii trei priveau la păgîni cum se închină la idoli cu urlete şi topăieli, cu ocazia unui necurat festival păgînesc al lor. Şi îndîrjidnuse atunci cu duhul, au păşit iară teamă înaintea acelei mulţimi şi Lau propovăduit pe Unul Dumnezeu Cel în Treime închinat şi Slăvit. Firmilian, eparhul Cezareei Palestinei unde s-au întîmplat acestea, sa aprins de ură împotriva lor din pricina aceasta şi a poruncit ca cei trei creştini să fie decapitaţi pe loc. Manetha a fost o fecioară creştină care a mers pe urma celor trei, pe cînd erau duşi la locul de ucidere. Pentru aceasta a fost arestată şi ea, şi după torturi bestiale şi prelungite, a fost arsă de vie, dîndu-şi astfel şi ea în mîinile lui Dumnezeu sfîntul ei suflet. Aceştia patru au luat cu toţii mucenicia la anul 308, şi s-au sălăşluit întru bucuria cea iară de sfîrşit a Dumnezeului Celui Veşnic.
Back

PayPal