El mai întîi a fost prefectul slăvitei cetăţi a Constantinopolului. El a fost bărbat căsătorit şi a avut copii, un fiu, şi o fiică. Dar scîrbindu-se cu totul de ticăloşia şi deşertăciunea capitalei şi sfătuindu-se cu soţia lui, ei au hotărît amîndoi să se lepede cu desăvîrşire de lume şi să meargă la pustie, ceea ce au şi făcut. Astfel, soţia şi fiica au mers la o mînăstire din Egipt, iar Nil şi fiul lui, Theodul, s-au retras la Muntele Sinai. Sfîntul Preacuvios Nil s-a nevoit întru toate călugăreştile nevoinţe timp de şaizeci de ani încheiaţi. El a scris minunate cărţi despre viaţa de isihie. El s-a săvîrşit cu pace către Domnul cam pe la anul 450, în anul al optzecilea al vieţii lui pe pămînt, strămutîndu-se la viaţa fericită a împărăţiei Cereşti. Iată unul dintre cuvintele lui: „Patimile trupeşti pornesc din poftele cele trupeşti, iar contra acestora se luptă cu înfrînarea; iar patimile sufleteşti pornesc din poftele cele sufleteşti, iar contra lor se luptă cu rugăciunea."
Back

PayPal