Acest Sfînt Simeon a fost un constantinopolitan plin de mari şi dumnezeieşti daruri. El a fost un mare aristocrat, desăvîrşit întru toate ştiinţele şi toată filosofia, atît aceea din afară cît şi cea dinlăuntru. El a fost ridicat pînă la marea demnitate imperială de cancelar [logofăt], devenind cel mai proeminent dintre demnitarii curţii imperiale. Dar la cele mai înalte niveluri ale puterii şi slavei fiind, viaţa lui şi-o petrecea în cea mai mare austeritate şi curăţie creştină. El s-a distins prin acţiuni de strategie militară şi prin excepţionale calităţi diplomatice. Pentru aceste preţioase calităţi ale lui împăratul Leon cel înţelept 1-a respectat enorm, încredinţîndu-i dificila misiune diplomatică din Creta, prin care trebuia să încheie pacea cu Arabii, care ocupaseră insula, încheindu-şi strălucit misiunea, el s-a întors la Constantinopol, iar la scurt timp după întoarcerea lui s-a retras complet de la curtea imperială şi din lume. El a scris multe vieţi ale sfinţilor, culegînd şi alcătuind el însuşi una sută şi douăzeci şi două de biografii, şi îndreptînd alte cincisute treizeci şi nouă. El s-a săvîrşit către Domnul la anul 960, iar din sfintele lui moaşte a curs un mir binemiresmat şi vindecător.
PayPal