صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
سنت یواکیم از یهودیان بود که نژادش به داوود پادشاه باز می گشت و سنت آنا دختر متان کشیش بود از نژاد لوی که نسل آن به کشیش بزرگ هارون باز می گشت.
کشیش متان صاحب سه دختر به نام های زویا و ماری و آنا بود که ماری در اورشلیم ازدواج کرد و صاحب دختری به نام سالومه شد و زویا در اورشلیم ازدواج کرد و صاحب دختری به نام الیزابت شد که الیزابت مادر جان باپتیست بود و آنا نیز با یواکیم ازدواج کرد که صاحب دختری به نام مریم بانوی مقدس مادر خدا شد. بعد از اینکه مریم مقدس را به معبد سپردند سنت یواکیم در سن 80 سالگی در گذشت و سنت آنا دو سال بعد از او در سن 79 سالگی درگذشت. روح این مقدسین در آرامش ابدی خداوند
برگشت