Била византиска царица , сопруга на византискиот императорот Мануил II Палеологи мајка на последните двајца византиски императори Јован VIII Палеолог и Константин XI Драгаш .
На 10 февруари 1392 Елена Драгаш се омажила за византискиот император Мануел II Палеолог .

Мануел II Палеолог починал на 21 јули 1425 година, а Елена Драгаш го надживеала со 25 години. Таа влегла во манастир со монашкото Хипомона .

Елена Драгаш починала на 23 мај 1450 година во Константинопол .

Двајцата имале неколку деца:

Непозната ќерка
Константин Палеолог, починал млад
Јован VIII Палеолог (1392-1448), византиски император (1425-1448)
Андроник Палеолог (? -1429), деспот, гувернер на Солун (1408-1423)
Втора непозната ќерка
Теодор II Палеолог (? -1448), Деспот на Мореја
Михаил Палеолог
Константин XI Драгаш (1405-1453), последниот византиски император (1448-1453)
Димитриј Палеолог (1407-1470), деспот на Мореја
Тома Палеолог (1409-1465), деспот на Мореја
Back

PayPal