Άγιοι που εορτάζουν: Αγιος Τιμοθεος Ο Επισκοπος (; - 363), Αγιος Θεοδωρος Ο Επισκοπος (; - 363), Αγιος Πετρος Ο Ιερεας (; - 363), Αγιος Ιωαννης Ο Ιερεας (; - 363), Αγιος Σεργιος Ο Ιερεας (; - 363), Αγιος Θεοδωρος Ο Ιερεας (; - 363), Αγιος Νικηφορος Ο Ιερεας (; - 363), Αγιος Βασιλειος Ο Διακονος (; - 363), Αγιος Θωμας Ο Διακονος (; - 363), Αγιος Ιεροθεος Ο Μοναχος (; - 363), Αγιος Δανιηλ Ο Μοναχος (; - 363), Αγιος Χαριτων Ο Μοναχος (; - 363), Αγιος Σωκρατης Ο Μοναχος (; - 363), Αγιος Κομασιος Ο Μοναχος (; - 363), Αγιος Ευσεβιος Ο Μοναχος (; - 363), Αγιος Ετιμασιος (; - 363)


Οι 'Αγιοι Τιμόθεος, Κομάσιος, Ευσέβιος και Θεόδωρος άφησαν την πατρίδα τους Νίκαια, όταν τον 4ο αιώνα ο αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης υποχρέωνε τους πιστούς Χριστιανούς να θυσιάσουν στα είδωλα. Κατέφυγαν στη Θεσσαλονίκη, όπου διέμειναν λίγο, γιατί οι Έπαρχοι της περιοχής Ουάλης και Φίλιππος, υποχρέωναν και εκείνοι τους πιστούς να γίνουν ειδωλολάτρες.

Τότε κατευθύνθηκαν βορειότερα στην Τιβεριούπολη, δηλαδή στη σημερινή Στρώμνιτσα, όπου ελεύθερα έσπερναν στις ψυχές των ανθρώπων το λόγο του Θεού.

Ο Τιμόθεος αναδείχτηκε Επίσκοπος της Τιβεριουπόλεως, ο Κομάσιος από στρατιώτης έγινε μοναχός και ο Ευσέβιος φώτιζε τους πλανεμένους με τα έργα της φιλανθρωπίας. Ο Θεόδωρος πήρε και αυτός το αξίωμα του Επισκόπου και αξιώθηκε να συμμετάσχει στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο ανάμεσα στους 318 θεοφόρους Πατέρες.

Οι τέσσερις πατέρες με ένθεο ζήλο και αυταπάρνηση εργάζονταν για τη διάδοση της αληθείας και πρόκοπταν ολοένα και περισσότερο στην αρετή.


Ἀπολυτίκιον
Ήχος γ’. Θείας πίστεως.
Μέγα καύχημα η Τιβερίων και οχύρωμα τους Ιεράρχας Ιερείς τε και Λευϊτας κατέχουσα, των γαρ ειδώλων την πλάνην ελέγξαντες των ασεβούντων νικηταί ανεδείχθησαν, ούτοι δαιμόνων αποσοβούντες τας φάλαγγας, ρώσιν δωρούνται πιστοίς οι Πεντεκαίδεκα.
Back

PayPal