Άγιοι που εορτάζουν: Αγιος Ανατολιας (αγιοι Εικοσιτεσσερις Μαρτυρεσ) (; - 301), Αγιος Αντωνινος (αγιοι Εικοσιτεσσερις Μαρτυρεσ) (; - 301), Αγιος Λυκιας (αγιοι Εικοσιτεσσερις Μαρτυρεσ) (; - 301), Αγιος Νεας (αγιοι Εικοσιτεσσερις Μαρτυρεσ) (; - 301), Αγιος Σερινος (αγιοι Εικοσιτεσσερις Μαρτυρεσ) (; - 301), Αγιος Διοδωρος (αγιοι Εικοσιτεσσερις Μαρτυρεσ) (; - 301), Αγιος Διων (αγιοι Εικοσιτεσσερις Μαρτυρεσ) (; - 301), Αγιος Απολλωνιος (αγιοι Εικοσιτεσσερις Μαρτυρεσ) (; - 301), Αγιος Απαμος (αγιοι Εικοσιτεσσερις Μαρτυρεσ) (; - 301), Αγιος Παππιανος (αγιοι Εικοσιτεσσερις Μαρτυρεσ) (; - 301), Αγιος Κοττυιος (αγιοι Εικοσιτεσσερις Μαρτυρεσ) (; - 301), Αγιος Ορωνος (αγιοι Εικοσιτεσσερις Μαρτυρεσ) (; - 301), Αγιος Παπικος (αγιοι Εικοσιτεσσερις Μαρτυρεσ) (; - 301), Αγιος Σατυρος (αγιοι Εικοσιτεσσερις Μαρτυρεσ) (; - 301), Αγιος Βικτωρ (αγιοι Εικοσιτεσσερις Μαρτυρεσ) (; - 301)

Αυτοί ήταν μεταξύ των πολλών, που μαρτύρησαν το 301 μ.Χ. δια αποκεφαλισμού, μαζί με την Αγία Λούκια και τον Άγιο Ρήξο.

Τα ονόματα τους ήταν τα εξής: Ανατολίας, Αντωνίνος, Λυκίας, Νέας, Σερίνος, Διόδωρος, Δίων, Απολλώνιος, Άπαμος, Παππιανός. Κοττύιος. Όρωνος, Παπικός, Σάτυρος, Βίκτωρ και άλλοι εννέα.




Back

PayPal