Ο Άγιος Μάξιμος γεννήθηκε το έτος 1565 μ.Χ. Ασκήτεψε στην Τότμα, στην περιοχή Βολογκντά της Ρωσίας και ήταν διά Χριστόν Σαλός. Κοιμήθηκε με ειρήνη το 1650 μ.Χ.

Η τοπική κοινωνία, άρχισε να τιμά τον Άγιο Μάξιμο από το 1715 μ.Χ. εξαιτίας των πολλών θαυμάτων που γινόντουσαν στον τάφο του.
Back

PayPal