Ο Άγιος Μάρκελλος απεβίωσε ειρηνικά. Υπάρχει όμως αμφιβολία αν πράγματι υπήρξε αυτός ο επίσκοπος και αυτή η πόλη στην Κύπρο. Ίσως συγχέεται μ' αυτόν της Απαμείας της Συρίας (βλέπε 14 Αυγούστου).
Back

PayPal